GeoGebra

GeoGebra je interaktivni matematični program za vse ravin izobraževanja, ki združuje geometric, algebro, preglednice, grafične upodobitve, statistic in diferencialni račun v enem same paketu.

Spletna povezava