Projekt Popestrimo šolo

Osnovna šola Brezno-Podvelka s podružničnima šolama se je uspešno prijavila na javni razpis za izbor operacij »Popestrimo šolo 20162021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih«, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Učencem so ponujene različne dodatne aktivnosti.

Več o aktivnostih.

Učenci se izbranih aktivnosti udeležijo prostovoljno in brezplačno.

Pod strokovnim vodstvom gradimo aktivne učne poti vsakega učenca.

 

Skupaj popestrimo našo šolo!