Vesela šola

Vesela šola je izobraževalni projekt, namenjen osnovnošolcem od 4. do 9. razreda. Vesela šola mlade spodbuja k celovitemu pridobivanju znanja, veščin in spretnosti. Tematske niti se stekajo v tekmovanje, ki se ga lahko udeležijo vsi učenci, tudi tisti v prilagojenem programu. Namen Vesele šole je širjenje splošnega znanja na hudomušen in igriv način.

Predlagam, da doma raziskuješ, kaj vse je mogoče najti na tej povezavi.